"A přišla dlouhá noc a po ní žádné ráno..."

Námi poskytované služby:

 • odborné poradenství
 • převozy zesnulých
 • veškeré administrativní záležitosti týkající se úmrtí
 • civilní rozloučení / církevní rozloučení (v jakékoliv Vámi vybrané obřadní síni, kostele)
 • tvorba a tisk smutečního oznámení
 • vystavení parte ( vitríny v Králíkách a v Červené Vodě)
 • květinová výzdoba a její dovoz na místo pohřbu
 • civilní řečník / farář
 • živá hudba - dechovka, varhaník / reprodukovaná hudba
 • kopání hrobů - hrobnické práce
 • kremace
 • vsypová loučka Červená Voda - hřbitov

 • údržba, úprava hrobů

 • kamenické práce