"Život zemřelých je uložen v paměti žijících."

Často kladené dotazy 

Nárok na pracovní volno - dle občanského zákoníku

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na:
 • a) 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
 • b) 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,
 • c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.)

Odkaz: Zákoník práce - Příloha k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. 7. Úmrtí 


Nárok na pohřebné

 • Pohřebné podle zákona náleží člověku, který vypravil pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte

 • Žádost o pohřebné se podává na kontaktním pracovišti Úřadu práce příslušném podle místa žadatelova trvalého pobytu.

Odkaz: nezaopatřeným dítětem se dle zákona rozumí

Druhy pohřbů

 • Kremace s obřadem - proběhne smuteční rozloučení se zesnulým (místo dle Vašeho výběru), který poté bude převezen do krematoria ke zpopelnění.
 • Kremace bez obřadu - zpopelnění zesnulého bez smutečního rozloučení. Po domluvě s vypravitelem pohřbu, může být proveden vsyp na vsypové loučce, nebo rozloučení s urnou přímo na hřbitově a její následné uložení.
 • Pohřeb do země - po smutečním rozloučení (ve Vámi vybrané smuteční síni či kostele) zajistíme převoz rakve na hřbitov, kde proběhne uložení zesnulého do země. Rovněž zajišťujeme vykopání hrobu, jeho přípravu/výzdobu před uložením rakve. Ke kopání používáme speciální kontejner na hlínu.

Úmrtní list

 • Na základě zákona o matrikách 301/2000 Sb. vydá matrika do 30 dnů po úmrtí oprávněným osobám úmrtní list. (Zákon o matrikách)
 • Úmrtní list bude vydán manželce, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům, sourozencům nebo zplnomocněným zástupcům.

Notářské řízení

 • K vyřízení dědického řízení budete notářem vyzváni písemně.


Máte-li další dotazy. nebojte se na nás obrátit na tel.: 702 029 000