"Žádná smrt nemůže být zlá, když předchází život dobrý."                                                                                                                       Václav Matěj Kramenius

Smrtí končí život pozemský a začíná život nový - život věčný. Pohřební služba Červená Voda Vám v této nelehké chvíli, kterou právě prožíváte pomůže zorganizovat rozloučení s Vaším blízkým tím nejdůstojnějším způsobem a dle Vašich požadavků a přání. Poslední rozloučení je jednou z posledních služeb, kterou můžeme zesnulému prokázat a každý si zaslouží naši úctu a pokoru při jeho důstojném vyprovázení na jeho poslední cestě.

Je pouze na Vás, kterou pohřební službu si zvolíte bez ohledu na to, kde k úmrtí došlo. Rovněž si může sami vybrat, kde poslední rozloučení proběhne, pohřební služba Vám pomůže zajistit vše potřebné. 

Zaručujeme citlivý přístup a profesionální služby. Zajišťujeme smuteční obřady v obřadních síních, nebo ve Vámi vybraném kostele, úpravu zesnulých, civilní řečníky, živou i reprodukovanou hudbu, květinové dary, vyřízení úmrtního listu na příslušném matričním úřadě a další administrativu.

Jsme pro Vás k dispozici 24 hodin denně.